Indlæser...

BETINGELSER OG VILKÅR FOR GLAMIRA.DK

Introduktion

Betingelser og vilkår for e-handel hos Glamira.dk

1. Introduktion

(a) Sælger specialiserer sig i smykker og accessories, der tilbydes på webshoppen Glamira.dk. Disse generelle betingelser og vilkår omhandler alle produkter og services til kunden fra sælger, med mindre andet er specificeret.

(b) Indenfor disse betingelser og vilkår er kunden et individ, der indgår en privat og personlig transaktion med sælger og dermed ikke til kommerciel brug eller lignende aktivitet, som kunden er involveret i. Køberen, som behandlet i disse betingelser og vilkår, er enhver privatperson, juridisk person eller et partnerskab med en juridisk enhed, der indgår en transaktion som en del af deres kommercielle eller freelance arbejde.

(c) Enhver afvigelse fra, modsigelse af eller supplement til nogen af de følgende betingelser og vilkår vil gøre en kontrakt ugyldig, medmindre andet er aftalt mellem køber og sælger.

(d) Sælger forbeholder sig retten til at ændre disse betingelser og vilkår. Opdaterede versioner vil erstatte alle tidligere versioner af Betingelser og vilkår.

(e) Brugen af hjemmesiden (inklusiv adgang, søgning eller registrering) bekræfter en betingelsesløs aftale om overholdelse af disse betingelser.

2. Indgåelse af kontrakt

(a) Sælgers tilbud kan uden advarsel på et hvilket som helst tidspunkt ændres. Selv om alle forbehold tages for at Glamiras produkters farve, design og stil på billederne er en præcis repræsentation af de originale produkter, kan variationer forekomme grundet tekniske restriktioner af farvegengivelse på din computer. Glamira kan derfor ikke blive holdt ansvarlig for fejl, mangler eller unøjagtigheder på billederne eller de grafiske repræsentationer af produkterne på hjemmesiden. Har du nogle spørgsmål angående produkterne, skal du være velkommen til at kontakte vores kundeservice på service@glamira.dk

(b) At bekræfte ordren er ensbetydende med, at kunden accepterer helheden af Betingelser og vilkår. Alle ordrer kan bestilles på Glamiras hjemmeside. Transaktionen er en bindende aftale, der indebærer en købskontrakt af de pågældende produkter. Ved at trykke på linket “Send ordre” under bestillingsproceduren på Glamiras hjemmeside, indsender kunden en bindende ordre for alle produkter, der er i indkøbskurven. Ordren kan ikke fortrydes eller slettes med mindre de udtrykte forbehold i Betingelser og vilkår opfyldes.

(c) Kunden bliver straks informeret om, at ordren er modtaget. Læg venligst mærke til at, modtagelsen af den første mail ikke er ensbetydende med at aftalen, købskontrakten, er fuldstændig. Kontrakten er endegyldig ved afsendelse af bekræftelsesordren eller ved at produkterne er klar til levering.

(d) Ved at sælger frigiver det bestilte til afsendelse, accepteres ordren. Sælger forbeholder sig retten til at afvise ordren uden årsag.

(e) Indgåelse af kontrakten vil accepteres med forbehold i tilfælde af en forkert eller udeladt levering til sælger af produkter eller dele heraf.

Dette gør sig kun gældende, såfremt sælger har indgået en konkret transaktion, som ikke er leveret af sælgers underleverandører. Sælger vil gøre alt for at fremskaffe de pågældende produkter. Kan produkterne ikke fremskaffes, vil Glamira straks tilbagebetale enhver betaling, der muligvis allerede er modtaget. Er produkterne ikke tilgængelige eller kun delvise, vil kunden straks blive underrettet.

(f) Efter indgåelse af kontrakten, og er ordren foretaget elektronisk, vil kontrakten, sammen med de bindende betingelser og vilkår blive sendt til kunden via dennes mail. Data, registreret af hjemmesiden under bestillingen, agerer som bevis på hele transaktionen mellem Glamira og kunden. I tilfælde af uenighed om en foretaget transaktion mellem Glamira og en kunde på hjemmesiden, vil de registrerede data agere som et uigendriveligt bevis på transaktionens indhold.

3. Ejendomsforbehold og ophævelse

(a) Hvad angår kunderne: Det bestilte produkt vil forblive sælgers ejendom til den fulde betaling af prisen er foretaget.
Hvad angår sælger: Sælger bevarer ejendomsretten til produkterne indtil fuld betaling af alle krav, der opstår i forbindelse med en igangværende forretningsforbindelse.

(b) I tilfælde af kontraktbrud fra kundens side (især i forbindelse med manglende betaling, forfalskning af informationer i forbindelse med kreditværdighed, juridiske aftaler eller indledning af insolvensbehandling af kundens ejendom) er sælger berettiget til at ophæve kontrakten og til enhver tid forlange en returnering af produkterne, såfremt kunden ikke har fremskaffet hele - eller blot dele af – betalingen for de bestilte produkter.

(c) Kontrahenten er berettiget til at gensælge tilbageholdte produkter på efter den korrekte forretningsgang; men han tildeler allerede nu al gæld til sælger. Beløbet vil være det endelige fakturabeløb inklusive alle omkostninger, der er opstået ved videresalg til kunde eller tredjepart. Sælger accepterer overførslen. Efter opgavens afslutning har kontrahenten retten til at indsamle kravet. Sælger forbeholder sig retten til at indkræve sit tilgodehavende, hvis kontrahenten håndterer sine forpligtelser forkert eller betaler for sent.

(d) Efter anmodning fra kunden, er sælger forpligtet til at frigive værdipapirer, såfremt realisationsværdien overstiger tilgodehavende med mere end 10 %. Dog forbeholder sælger sig retten til at vælge, hvilke værdipapirer der frigives.

4. Priser og betaling

(a) Priserne kan ændre sige. Udregning af priserne bliver foretaget på baggrund af listeprisen og gældende rabatter på leveringsdagen eller services plus moms som fastsat af sælger.

(b) I tilfælde af langdistancekontrakter: Yderligere fragtomkostninger kan pålægges, som vist i oversigten over fragtomkostninger (se Fragt, punkt 6 i Betingelser og vilkår). Dette beløb tillægges prisen af de bestilte produkter, som kunden skal betale inklusiv skat.

(c) Kunden har kun ret til modregning, såfremt et modkrav er blevet gyldigt oprettet, og sælger ikke har bestridt dette. Kunden kan kun udøve sin ret til at nægte opretholdelsen af kontrakten, hvis modkravet opstår fra det samme kontraktmæssige forhold.

(d) I tilfælde af en fejl med prisen eller produktinformationen på grund af typografisk eller systemfejl forbeholder GLAMIRA sig ret til at annullere enhver ordre uden yderligere varsel mod kunden, selv efter ordrebekræftelse eller forsendelsesoplysninger.

5. Betalingsmetoder og fragt

(a) Kunden kan foretage betalinger med alle store kreditkort inklusiv Visa, Mastercard og American Express. PayPal og Prepayment accepteres også. Sælger forbeholder sig retten til at udelukke specifikke betalingsmetoder.

(b) Kreditkort og PayPal betalinger foregår i danske kroner (DKR)

(c) Hvad angår betaling gennem PayPal: Kunder skal registreres hos paypal.dk. Ved at vælge PayPal som betalingsmetode, har kunden accepteret PayPals bestemmelser ved mangel på andre aftaler, eller hvis ikke andet er nævnt i produktbeskrivelsen, produkterne vil blive leveret så snart hele beløbet er indbetalt til sælgers PayPal konto.

(d) Fragtomkostninger beregnes ud fra sælgers totale udgift til levering. Flere informationer findes under fragtomkostninger.

6. Fragt

(a) (a) Med mindre andet er nævnt, er alle priser inklusiv moms og eksklusiv forsendelsesomkostninger. Forsendelse og levering er gratis. Læg venligst mærke til at internationale kunders toldafgifter skal tages i betragtning, da de kan have indflydelse på forsendelsesomkostningerne. I forbindelse med returnerede produkter forbeholder sælger sig retten til at ændre kundens forsendelsesomkostninger til 150 Kr, såfremt returneringen ikke opfylder kravene udspecificeret i Returneringer.

(b) I tilfælde af at et Glamira produkt ikke er tilgængeligt efter bestilling, vil sælger bestille det pågældende produkt så hurtigt som muligt, informere kunden og give et estimat på en leveringsdato. For at gøre leveringen hurtigere er disse produkter markeret med trafiklysets farver. Produkter med grønt lys er på lager eller kan producers i løbet af kort tid.

(c) Sælger forbeholder sig retten til, hvis omstændighederne byder det, at levere forsendelsen af produktet i separate dele. I sådanne tilfælde vil kundens interesse tages i betragtning og ingen yderligere omkostninger vil blive pålagt.

7. Overlevering af risiko

(a) Kunden er ansvarlig for at kontrollere det/de leverede produkt/-er straks efter modtagelsen for at se, om det stemmer overens med bestillingen. Skulle der være nogle uoverenssstemmelser bør kunden ikke acceptere pakken og skrifteligt beskrive fejl/mangler (f.eks. bevis på brud af pakken, skadet produkt, manglende produkt/produkter, produkter der ikke står på følgesedlen eller forkerte produkter) til fragtmanden. Vær opmærksom på at tab af eller skader på det købte overføres til kunden i det øjeblik, pakken er overleveret.

(b) Hvad angår mellemled: Risikoen for bortkommelse af eller skade på produkterne overgår til det pågældende mellemled, der har disse under deres ansvar. Under forsendelsen følger ansvaret for produkterne den pågældende leveringsansvarlige.

Hvis et mellemled eller kunden nægter at modtage leveringen, vil det stadig blive betragtet som en overlevering.

(c) Efter du har udfyldt din bestilling med alle nødvendige informationer, vil du modtage en bekræftelsesmail, hvorpå det totale beløb ikke er inklusiv eventuel told og moms ifølge dit lands bestemmelser for import og eksport.

8. Kundens ret til at fortryde

(a) Fortrydelsespolitik

(i) Hvis sælger ikke kan overholde leveringsdatoen, skal kunden informeres herom i god tid. I tilfælde af forstyrrelser i den forretningsmæssige drift, som sælger ikke er ansvarlig for, eller afbrydelser af underleverandørernes arbejde skal leveringstiden forlænges i overensstemmelse med længden af forstyrrelserne. Kunden har ret til at fortryde handlen uden årsag ved at returnere produkterne og indsende en returneringsformular (via brev, mail eller fax) til sælger inden 60 dage efter modtagelsen af produkterne, hvis kravene i Returneringspolitik er opfyldt. Dog undtages produkter, der er fremstillet efter kundens specifikationer eller som er ændret på efter kundens specifikke ønsker

(ii) Perioden begynder, når sælger modtager de af kunden skrevne instruktioner om at fortryde ordren (er ordren sendt i flere separate dele, begynder perioden ikke før modtagelsen af den første del af leveringen), og ikke før sælger har opfyldt deres forpligtelser hvad angår information og de juridiske bestemmelser. Fortrydelsesproceduren kan udføres uden forsinkelse, hvis kunden sender forespørgsel og det pågældende produkt indenfor den angivne tidsperiode.

Forespørgsel og produkt skal sendes til:

Glamira.dk

GLMR EOOD
bul. Andrey Lyapchev №1A
Sofia 1756, Bulgaria
Phone: 45 80 82 08 28
Email: service@glamira.dk

(b) Konsekvenser af fortrydelsesretten

(i) For at afslutte en succesfuld fortrydelse skal produkter eller penge, der har skiftet hænder mellem de to parter i løbet af transaktionen returneres, og eventuelle fordele opnået (f.eks. renter) skal udleveres. Skulle kunden ikke være i stand til at returnere produkterne, kun dele af dem eller returnerer dem i forringet stand, vil kunden være forpligtet til at kompensere sælger for den fulde nyværdi af produkterne, hvis kunden har brugt det købte produkt imod god tro eller personlig vinding på en uforlignelig måde, vil det ikke påvirke gyldigheden og effektiviteten af retten til at bruge sin fortrydelsesret. Ingen kompensation vil blive opkrævet for produkter, der er blevet brugt til det formål, de er tiltænkt.

(ii) Omkostninger til returneringen pålægges kunden. Sælger vil ikke modtage forsendelsen såfremt den er u- eller underfrankeret.

Sælger starter på proceduren med kundens returnering indenfor 2-4 hverdage efter modtagelse af produktet. Sælger vil sørge for at produkter, der ikke kan sendes med posten, vil blive afhentet.

Sælger skal returnere betalingen indenfor 30 dage, efter forespørgslen er sendt, eller indenfor 30 dage efter produkterne er returneret. Sælger tager den fulde beslutning, om produkterne er i original tilstand, når returneret til Glamira. Sælger er ikke ansvarlig for returnerede produkter, der under forsendelsen bliver væk, beskadiget eller leveret for sent. Kunden bærer ansvaret for risiciene ved den valgte forsendelsesmetode.

(iii) Retten til at returnere gælder ikke følgende produkter:

Produkter der er fremstillet efter kundens specifikationer eller specifikke ønsker, og produkter der, er udsat for hurtigt forfald og udløb er ikke egnede til at returnere.

9. Returneringer

(a) Hvis kunden er en fysisk person, der laver en privat ordre uden nogle intentioner om at benytte produktet til kommercielle eller forretningsmæssige formål, så er han/hun en forbruger, og er derfor berettiget til at benytte sig af fortrydelsesretten som specificeret ovenover.

Ved udøvelsen af retten til at fortryde handlen i overensstemmelse med punkt 8, er kunden forpligtet til at returnere produkterne i deres originale tilstand og emballage.

(b) Fortrydelse af en handel er omkostningsfri for kunden, hvis produkterne ikke er graverede og ikke er omfattet af nogen form for specielle specifikationer.

Garanti

(a) Produkter kan adskille sig en smule fra de afbildede produkter på internettet indenfor rimelighedens grænser, og kunden bedes læse informationen om nøjagtigheden af gengivelser af produkterne før ordren bekræftes (se punkt 2 / a i Betingelser og vilkår).

(b) Sælger kan i første omgang vælge mellem at kræve garantien udført som reparation eller ny udlevering. Sælger er berettiget til at nægte den valgte type, hvis den kun kan opnås ved en urimelig omkostning, og hvis den anden mulighed ikke giver kunden nogle betydelige ulemper.

Hvad angår kontrahenter vil sælger indledningsvis vælge reparation eller erstatning indenfor garantien på fejl og mangler på det pågældende produkt.

(c) Hvis opfyldelse af garantien mislykkes, kan kunden kræve enten en reduktion i vederlag eller annullering af aftalen (fortrydelse). I tilfælde af mindre defekter/mangler har kunden ikke ret til fortrydelse grundet gensidige interesser. I alle tilfælde af erstatningskrav til kontraktens partner kan kunden i stedet for at kræve garantien udført kræve kompensation for spildte udgifter, som kunden har indbetalt i god tro. Hvis kunden kræver kompensation for skader, er punkt 11/a i disse betingelser og vilkår gældende..

(d) Kundens rettigheder i forbindelse med defekter forudsætter at bestemmelserne om underretning til sælger er opfyldte. Fejl og mangler på produkter skal rapporteres så hurtigt som muligt indenfor to uger efter modtagelsen af disse; ved ikke at gøre dette frafalder garantien. Rettidig afsendelse af defekte eller øjeblikkelig notifikation af defekte produkter vil blive accepteret som gyldigt krav, så længe dette sker indenfor tidsfristen. Kontrahenten er ansvarlig for alle nødvendige underretninger som defektens detaljer, hvornår de fremkom, og for at indberette skaden i ordentlig tid.

(e) Hvis køber er forretningsdrivende, skal producentens beskrivelse af produktet være det eneste kriterium for at bedømme om produktets kvalitet opfylder de nødvendige standarder. Ingen andre offentlige udtalelser, udsagn eller reklamer fra producenten accepters som bindende beskrivelser af produkterne.

(f) Garantiperioden for kunden er gældende i 2 år efter levering af produkterne. Garantien bortfalder, hvis kunden forsætligt eller groft uagtsomt ikke passer ordentligt på produkterne. De ovenstående restriktioner gør sig ikke gældende i tilfælde af dødsfald, personskade eller sundhedsproblemer.

(g) Sælger giver ingen juridisk bindende garantier med mindre andet er udtrykkeligt aftalt. Producentens garanti forbliver uberørt af dette.

11. Ansvarsbegrænsning

(a) I tilfælde af mindre uagtsomme overtrædelser af forpligtelserne bliver sælgers og eventuelle underleverandørers ansvar begrænset til den overskuelige og kontrakttypiske gennemsnitsskade med hensynstagen til produkttypen. Dette gør sig også gældende i mindre overtrædelser fra sælgers side værende repræsentanter eller agenter. Sælger er ikke ansvarlig i sager om almindelige uagtsomme overtrædelser af andre kontraktlige forpligtelser. Sælger er ansvarlig for overtrædelser af kontraktlige juridiske bestemmelser overfor kunden. Kontraktlig retsstilling er dem, som kontrakten er forpligtet til at yde til underskriveren af kontrakten. Sælger er også ansvarlig for enhver overtrædelse af disse bestemmelser, der muliggør virkeliggørelsen af kontrakten ifølge reglerne og på hvis overholdelse, brugeren stoler på.

12. FORTROLIGHEDSPOLITIK

Læs venligst omhyggeligt hele teksten af vores Fortrolighedspolitik, som hermed er opsummeret, inden du bruger denne hjemmeside. Når du sender oplysninger til eller gennem webstedet, samtykker du i indsamling, behandling og opbevaring af dine oplysninger som beskrevet i Fortrolighedspolitik.

GLAMIRA behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med kravene i (EU) 2016/679 - Generelle Databeskyttelsesforordning (GDPR), EU-USA Privacy Shield Framework såvel som den nuværende indenlandske databeskyttelseslovgivning.

Kategorier af personlige data, som GLAMIRA behandler

 • Dine kontaktoplysninger - navn, postadresse, mobil- eller telefonnummer, e-mail-adresse
 • Din IP-adresse
 • Indkøbs detaljer, herunder betalingsmetode og transaktionsnummer
 • Historik af din ordre
 • Kundeservice oplysninger - Alle former for kommunikation og korrespondance mellem dig og vores kundeserviceafdeling.
 • I særlige tilfælde kan du blive bedt om at give os yderligere oplysninger om dit id-kort for at bekræfte din identitet.
 • I et begrænset antal tilfælde kan vi invitere dig til at dele os dine fotos, videoer eller andet, hvis du erklærer dit ønske om at deltage i et af vores lodtrækninger, kampagner eller andre begivenheder.
 • GLAMIRA forbeholder sig ret til at sende, til alle sine kunder en invitation til at deltage i tilfredshedsundersøgelser. Deltagelsen er altid valgfri.
 • GLAMIRA behandler eller gemmer ikke data fra dine bankkort eller andre finansielle instrumenter.

Lovlig behandling

 • GLAMIRA behandler dine personoplysninger, der er nødvendige for udførelsen af ​​din kontrakt.
 • GLAMIRA behandler dine personlige oplysninger, der er nødvendige for at opfylde kravene i skat, finansiel eller anden national lovgivning.

Vi behandler dine personlige data til følgende formål:

 • Med henblik på præcise og korrekte udførelse og levering af din ordre.
 • Med henblik på en klar og præcis kommunikation med dig om status for ordren.
 • Med henblik på garanti inden for garantiperioden for produkterne
 • Til formål med kundetilfredshed og loyalitetsprogrammer
 • Med henblik på kravene i skat og regnskabslovgivning - at erklære og tælle vores salg.
 • Under ekstraordinære omstændigheder kan GLAMIRA behandle yderligere identifikationsoplysninger for dig for at undgå økonomisk svigt eller identitetstyveri.
 • Som en undtagelse kan GLAMIRA behandle yderligere data som billeder, videoer og andre medier til forskellige kampagner eller lotterier, kun i de tilfælde, hvor kunder deltager i disse begivenheder.
 • For at kunne sende vores nyhedsbrev og reklamemateriale, kun i tilfælde, hvor kunderne giver deres samtykke til dette.

Tidsperiode, hvor dine personoplysninger gemmes:

GLAMIRA gemmer dine personlige data, som du har indsendt under din konto registrering på vores websted, så længe din konto forbliver aktiv.

GLAMIRA gemmer dine personlige data under produktionen og leveringen af ​​produkter samt den tidsperiode, der er angivet i returpolitik for den mulige retur og produktgaranti, men ikke længere end 2 år eller længere end garantiperioden.

Hvis vi kræver yderligere data for at bekræfte din identitet, gemmer vi disse data, indtil det lovmæssige krav om at holde disse data ikke længere er på plads.

I tilfælde af indsamling af personoplysninger med henblik på særlige kampagner, lotterier og andre kampagner skal behandlingsperioden angives i alle tilfælde, og deltagerne skal underrettes herom.

Potentielle modtagere af dine personlige data:

GLAMIRA giver ikke dine personlige data til tredjepart, medmindre juridisk forpligtet til at gøre det, eller med undtagelse af de operationelle nødvendigheder er angivet nedenfor

GLAMIRA giver dit navn, adresse og telefonnummer til kurerfirmaet, der leverer dit produkt.

Under særlige omstændigheder kan GLAMIRA bekræfte dine personlige oplysninger til udbydere af betalingstjenester for at forhindre økonomisk bedrageri eller identitetstyveri.

GLAMIRA overfører de nødvendige personoplysninger til regnskabsudbydere samt skatte og andre offentlige myndigheder, når specifik lovgivning kræver dette.

Dine rettigheder som registrerede - har du til enhver tid ret til:

 • Få adgang til dine personlige oplysninger, som GLAMIRA behandler, samt til at modtage en kopi af dem
 • Anmodning om sletning af personlige oplysninger om dig (retten til at blive glemt), hvis du mener, at det ikke længere er nødvendigt med de formål, som der blev indsamlet eller behandlet for. Vær opmærksom på, at denne ret ikke kan udøves i tilfælde af, at en særlig lov udtrykkeligt fastsætter en fast periode, der skal tilbageholdes
 • At bede om at rette op på unøjagtige personlige oplysninger i tilfælde, hvor de ikke svarer til sandheden.
 • For at udføre en af ​​ovenstående rettigheder, skal du blot sende os e-mail med din forespørgsel på vores kontakt side eller en mail til service@glamira.dk. Vi vil svare dig på kort tid.
 • På ethvert tidspunkt, hvor du er bekymret for, at dine rettigheder er overtrådt, har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, som er angivet nedenfor.

Vores anbefalinger til dig vedrørende din personlige databeskyttelse:

 • Hold din adgangskode sikker og del den ikke med tredjepart.
 • Hvis du bruger en offentlig computer (i et bibliotek eller internet cafe), skal du altid sørge for at logge af din konto, før du slukker for computeren.
 • GLAMIRA garanterer, at vi ikke kontakter andre tredjeparter end dem, der er nævnt i denne privatlivspolitik, vedrørende din ordre.
 • GLAMIRA garanterer, at vi ikke kræver, at vores kunder offentliggør deres adgangskode til brug af hjemmesiden. GLAMIRA kræver ikke, at vores kunder oplyser data fra deres bankkonti eller andre finansielle instrumenter. Enhver sådan anmodning til dig via telefon, chat eller e-mail skal ignoreres.

Hvis nogen har gjort sådan en anmodning til dig, bedes du straks kontakte GLAMIRA.

Hvordan beskytter vi dine personlige data?

GLAMIRA sikrer, at vi har taget alle administrative, tekniske og fysiske foranstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger mod utilsigtet, ulovlig eller uautoriseret destruktion, tab, adgang, oplysning eller brug.

GLAMIRA har vedtaget sine egne interne etiske regler for behandling af personoplysninger, og vores medarbejdere har gennemgået en særlig uddannelse om principperne om retten til beskyttelse af personoplysninger og de grundlæggende forpligtelser i forbindelse med GDPR

Vi sikrer vores hjemmeside og andre systemer ved hjælp af tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod tab, ødelæggelse, adgang, ændring eller distribution af dine data af uautoriserede personer. På trods af den regelmæssige kontrol er en fuldstændig beskyttelse mod alle trusler ikke mulig.

Hvem er ansvarlig for behandlingen af dine personlige data?

Alle juridiske enheder i GLAMIRA-Gruppen fungere som fælles registeransvarlige i henhold til BNPR - (EU) 2016/679 - Art. 26.

Alle juridiske enheder i GLAMIRA-Gruppen behandler personlige data fra vores kunder i henhold til en særskilt indgået aftale mellem os. Vi samler de samme kategorier af personlige data fra vores kunder, vi fortsætter dem kun med de formål, der er angivet i denne fortrolighedspolitik. GLAMIRA sikrer, at alle virksomheder i gruppen har taget de samme tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personlige data.

Ansvarlig for behandling af dine personlige data som vores kunder er:

Dit Land

Ansvarlig for behandling af dine personlige oplysninger

Internet side og kontakt

Særlig myndighed til hvem du kan indgive en klage

Tyskland
Østrig
Sverige
Belgien
Holland
Italien
Ungarn
Spanien
Rumænien
Polen
Slovakiet
Irland
Litauen
Portugal

GLAMIRA GmbH Sontraer Straße 19, 60386, Frankfurt, Tyskland

https://www.glamira.de
Email: service@glamira.de

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Husarenstraße 30 53117 Bonn
E-mail: poststelle@bfdi.bund.de
Internet side: http://www.bfdi.bund.de/ Kompetencen for klager er opdelt blandt forskellige tilsynsmyndigheder for databeskyttelse i Tyskland. Listen findes her https://www.datenschutz-wiki.de/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte

Bulgarien
Kroatien
Tjekkiske Rep.
Danmark
Estland
Finland
Frankrig
Letland
Malta
Slovenien
San Marino
Vatikanet
Brasilien
Mexico
Argentina
Colombia
Peru
Bolivia
Ecuador
Honduras
Dominikanske republik
Guatemala
Costa Rica
Uruguay
Chile
Kina
Japan
Moldova
Singapore
New Zealand
Montenegro
Vietnam
Indien
Forenede Arabiske Emirater
Sydafrika
Hong Kong
Serbien
Canada

GLMR EOOD Blvd. Andrei Lyapchev №1A, 1756, Sofia, Bulgarien

https://www.glamira.bg
service@glamira.bg

Kommissionen for beskyttelse af personoplysninger - https://www.cpdp.bg/

Schweiz
Liechtenstein

GLAMIRA CH GMBH Frauenfelderstrasse 31 8555, Müllheim Dorf, Schweiz

https://www.glamira.ch/
service@glamira.ch

Federal DP og Information Commissioner - https://www.edoeb.admin.ch

Australien

GLAMIRA Australia PTY Limited Level 35, Tower One Barangaroo, International Towers 100 Barangaroo Avenue Sydney, NSW 2000 Australia

https://www.glamira.com.au
service@glamira.com.au

Australian Information Commissioner - https://www.oaic.gov.au/

USA
Gronland
Fransk Guyana
Guadeloupe
Martinique
De Britiske Jomfruøer
Turks og Caicos
Saint Pierre og Miquelon
Færøerne
Gibraltar
Cookøerne
Kiribati
Marshalløerne
Forbundne Stater i Mikronesien
Nauru
Palau
Fransk Polynesien

GLAMIRA INC 1321 Edgewater Dr Suite 5 Orlando, FL 32804, USA

https://www.glamira.com/
service@glamira.com

Federal Trade Commission (FTC) - https://ftccomplaintassistant.gov

Tyrkiet

Glamira Internet ve Kuyumculuk San. Tic. A.S
Yenibosna Merkez Mah. Kuyumcular Sk. Port Plaza
Bahçelievler / İstanbul - Tyrkiet

https://www.glamira.com.tr

Personoplysninger https://www.kvkk.gov.tr/

Norge

Glamira Norge AS
Sørkedalsveien 6, 0306 Oslo, Norge

https://www.glamira.no

Det Forenede Kongerige

GLAMIRA UK LTD
1 Fore Street Avenue London EC2Y 9DT, Det Forenede Kongerige

https://www.glamira.co.uk/

13. Ændringer af de generelle Betingelser og vilkår

(a) Sælger forbeholder sig retten til at ændre Betingelser og vilkår på et hvilket som helst tidspunkt ved at give kunderne minimum 2 ugers advarsel inden ændringerne træder i kraft. Den tidligere version vil blive erstattet af det ændrede udgave af Betingelser og vilkår på hjemmesiden Glamira.dk, med en tydelig oplysning om, hvornår ændringerne vil træde i kraft.

(b) Hvis kunden ikke registrerer hans/hendes modsigelser til ændringerne indenfor de første 2 uger efter offentliggørelsen, vil den nye version betragtes som accepteret. Bemærk venligst , at anmeldelses perioden på 2 uger strengt overholdes.

14. Endelige bestemmelser

(a) Med undtagelse af FNs lov om køb er Forbundsrepublikken Tysklands love gældende. For kunder der ikke indgår aftaler til erhvervs- eller forretningsmæssige formål, gælder disse love kun, såfremt de obligatoriske love og bestemmelser i hjemlandet ikke er tilsidesat.

(b) Hvis kunden er en forretningsmand, offentlig juridisk person el.lign. vil den eneste mulige retssal i forbindelse med en eventuel uenighed over kontrakten være i sælgers område med mindre enighed opnås om andet juridisk område. Sælger forbeholder sig også retten til at sagsøge på kundens bopæl eller arbejdsplads.